Deep Democracy, ook wel de Lewis Methode genoemd, is een methode om alle stemmen te laten horen en spanningen en conflicten op te lossen. Maar naast het te gebruiken als methode kun je het ook ‘leven’.

Stel dat alle informatie op tafel ligt. Alle informatie die in een groep zit; emotie, kennis, ervaringen, vaardigheden en alle perspectieven op de werkelijkheid. Pas dan kunnen we echte besluiten nemen. Meerderheidsbesluiten, waar we de wijsheid van de minderheid aan toevoegen.

Deep Democracy richt zich op inclusieve besluitvorming, co-creatie en duurzame verandering.

Deep Democracy is toepasbaar in diverse groepen en contexten:

– Teamcoaching- en ontwikkeling;
– Gespreksfacilitatie: dialoog en besluitvorming;
– Conflicten en mediation;
– Co-creaties en dialoogsessies tijdens fusies, verander-, reorganisatie- of verbetertrajecten;
– Onderwijs.