Gedoe in je sportteam

Wat doe je als er gedoe is in een sportteam? Niet jouw team! Maar een jeugdteam. Met jouw kind(eren). Die ook buiten het veld contact met elkaar hebben. Op school, in de kleedkamer, via Whatsapp en Snapchat. Het beste wat je kan doen als vereniging is wanneer je naar aanleiding van dit gedoe een ouderavond organiseert, dit laten begeleiden door een extern onafhankelijk iemand. Natuurlijk spreek ik hier voor eigen parochie. In dit geval was ik de externe onafhankelijke procesbegeleider.

De vraag

Door het bestuur van de sportvereniging ben ik gevraagd om een ouderavond te begeleiden. Voor deze ouderavond zijn alle ouders van de teamleden uitgenodigd, er is een vertegenwoordiging uit het bestuur en jeugdcommissie aanwezig en de trainer van het betreffende team is aanwezig. De ouderavond is georganiseerd n.a.v. van diverse berichten van een aantal ouders en teamleden.

Gespreksbegeleiding

In eerste instantie heb ik een eindtijd aangegeven voor deze ouderavond. Hiermee laat ik zien dat er beperkte tijd is en een bepaalde vorm van duidelijkheid handig is. Daarnaast biedt het de ruimte om een langdurige discussie af te kappen en een vervolg afspraak te plannen. Dit levert altijd even een adempauze en denktijd op in een dialoog.

Ik heb vooral ingezet op een goede check-in. Niet alle ouders komen met dezelfde informatie naar deze ouderavond. Om wel het juiste gesprek te kunnen voeren is het belangrijk dat bepaalde informatie wordt uitgesproken. De check-in starten we met twee vragen:

  1. Wat vind je vanavond belangrijk?
  2. Wanneer ga je tevreden naar huis?

En ook nu weer is een sterk begin van deze bijeenkomst al het halve werk. Het blijkt dat sommige ouders geen weet hebben van gedoe in het team en dat anderen alle in’s en out’s kennen. Zijn sommigen al tevreden dat de vereniging dit initiatief neemt en zijn er ouders die niet weten wat de bedoeling van deze bijeenkomst is. Kortom: de informatie in het groepsbewuste is in drie kwartier enorm toegenomen.

Op mijn vraag wie er naar de check-in nog wil reageren ontstaat vanzelf een goede dialoog tussen de ouders. Waarbij mijn inzet hoogstens bestaat uit tijdbewaking en af en toe een verdiepende vraag te stellen. Niet te veel. Dit is geen ervaren groep en de echte verdieping ga ik dan ook niet in.

Resultaat

Het resultaat van deze avond is dat iedereen met een goed gevoel afscheid neemt van elkaar. Er zijn enkele praktische afspraken gemaakt om de sfeer in het team positief te beïnvloeden. Ik vind het wel noodzakelijk dat er een vervolg wordt georganiseerd op deze avond. Deze staat gepland.