Grasveld

Buurtparticipatie

In april 2019 ben ik betrokken geraakt bij een nieuw project. Onderdeel van het project is bewonersparticipatie, daarnaast richt het zich op het (her)inrichten van de openbare ruimte volgens een aantal projectvoorwaarden. Direct bleek er een conflict te zijn tussen het projectteam en haar opgehaalde ideeën voor de inrichting en een aantal buurtbewoners.

De vraag

Zonder wrijving geen glans. En daarom is het belangrijk om kritische stemmen ook een podium te geven. Zij weten tenslotte iets wat anderen niet weten, waardoor hun stem anders is dan de andere stemmen. Het doel van mijn inzet is dan ook om hen een stem te geven, zorgen dat ze gehoord worden en laten zien dat hun perspectief ook daadwerkelijk wordt meegenomen in de besluitvorming.

Gespreksbegeleiding

Tijdens een speciale bewonersbijeenkomst worden 20 mensen ontvangen. Om de check-in behapbaar te houden wordt de groep in tweeën gesplitst. Overigens levert dit direct weerstand op. Het groepsgevoel ‘samen staan we sterk’ wordt hiermee verminderd.

In deze check-in geldt alleen de regel ‘sharing & Dumping’ en worden twee vragen gesteld:

  1. Wat is voor jou belangrijk vanavond?
  2. Op welke vraag wil je antwoord hebben?

Niet onverwachts neemt een man direct het woord en laat in duidelijke bewoording weten namens alle buurtbewoners te praten. Volgens hem willen ze maar op één vraag een antwoord: Wat gaat er voor onze deur gebeuren? Knikkend stemt de groep toe. Duidelijk iemand die hoog in ranking staat.

Na een korte onderbreking van zijn betoog wordt alsnog de check-in hervat. Ik wil graag iedereen aan tafel horen. En zo gebeurt het dat er tien verschillende vragen op tafel komen. Je zou kunnen zeggen dat er in plaats van één belangrijke vraag er nu tien vragen zijn. Dat hiermee het belang van die ene vraag is afgenomen en dat iedereen zich heeft kunnen laten horen. Zonder het gevoel te hebben dat dit niet kan, niet wenselijk is of dat je je ‘moet’ voegen in de vraag van de hardste schreeuwer. Er is informatie van het groepsonbewuste naar het groepsbewuste gegaan. Dat is wat we willen bereiken met een goede check-in.

Na de check-in zijn de vragen van beide groepen samengevoegd en gecategoriseerd. In het vervolg van deze bijeenkomst zijn door het projectteam zoveel mogelijke vragen beantwoord.

Resultaat

Na de bijeenkomst was er merkbaar opluchting onder de aanwezige buurtbewoners en het projectteam. Door veel informatie boven water te halen is er door de aanwezigen meer inzicht gekregen in het project, de plannen en de kennis en perspectieven van de buurtbewoners. Iedereen heeft kans gehad om zich te laten horen en we zijn over de grens van ranking heeft gestapt. Daarnaast hebben vier buurtbewoners aangegeven ook in het vervolg traject mee te willen denken, ontwikkelen en beslissen.