Alle stemmen gelden!

Beginspraak gaat erom dat aan het begin van een (besluitvormings)proces, de gewenste inspraak is georganiseerd waar betrokkenen zich uit kunnen spreken.

Betrokkenheid creëren aan het begin van een proces kan niet vroeg genoeg gebeuren. Direct betrokkenen en indirect betrokkenen willen graag gehoord worden bij besluitvormingsprocessen. Besluitvorming in organisaties, tussen overheid en burger (participatieprojecten) en in samenwerkingsverbanden.

Om te bepalen wat de gewenste inspraak is, is inspraak van alle betrokkenen nodig. Te vaak gebeurt het dat van bovenaf bepaald wordt wat de gewenste inspraak is. Het recept om draagvlak te verliezen en per definitie om niet het beste besluit te nemen.

Inspraak door spraak. Alleen dan is duidelijk wat men bedoeld en kan er over doorgepraat worden. Een besluit genomen op basis van de zwijgende meerderheid of door niet actief op zoek te gaan naar het alternatief mist wijsheid.

Beginspraak helpt organisaties, overheden en individuen met het nemen van een meerderheidsbesluit, aangevuld met de wijsheid van de minderheid. Geen gepolder of compromissen. Gewoon het beste besluit!

Beginspraak is op veel vlakken actief en Deep Democracy kun je op veel manieren inzetten. Bijvoorbeeld bij: conflictsituaties in (sport)teams, samenwerking- en fusietrajecten, bewonersparticipatie, teambuilding, brainstormsessies, onafhankelijke gespreksbegeleiding, dagvoorzitter, ophalen van informatie ter voorbereiding op besluitvorming, besluitvorming met conflicterende belangen, heidagen, individuele coaching, teamontwikkeling, besluitvormingsprocessen en nog veel meer. Wil je hierover sparren? Neem contact met mij op.

Workshop Deep Democracy

Wil je snelle en eenvoudige tools om direct aan de slag te gaan met Deep Democracy; Het nemen van een meerderheidsbesluit verreikt met minderheidswijsheid? Volg de workshop Deep Democracy.

Jasper Nickmann

Direct contact?
Bel 06 39 56 47 80

Teamcoaching & -ontwikkeling

Wil je met je team een volgende stap maken naar zelforganisatie of speelt er een ander vraagstuk in je team? Of speelt er iets, maar je weet nog niet wat? Ik help om het ‘onbespreekbare’ bespreekbaar te maken en je team verder te helpen.

Gespreksfacilitatie

Ik bied onafhankelijke gespreksbegeleiding en ben beschikbaar voor dagvoorzitterschap. Hierbij staat objectiviteit voor mij hoog in het vaandel staat. Er is oog (en oor) voor de verschillende perspectieven. Ook geschikt voor mediation en conflictsituaties.

Procesbegeleiding

Voor fusies, verander-, reorganisatie- of verbetertrajecten bied ik procesondersteuning. De nadruk ligt hierbij op co-creaties met betrokken en dialoogsessies. Op weg naar het beste besluit.

Sociaal Domein

Ik ben gespecialiseerd in het creëren van betrokkenheid, het opzoek gaan naar het alternatief en het samen nemen van het beste besluit in het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld in samenwerkingsverbanden, bewonersparticipatieprojecten en binnen welzijnsorganisaties. De ontwikkelambitie ligt in het verbeteren van keukentafelgesprekken, met het uitgangspunt dat alleen de beste indicatie afgegeven kan worden als we alle benodigde informatie uitgesproken hebben.